Mơ thấy thắp nhang, thắp hương là điềm lành hay dữ

Mơ thấy thắp nhang bàn thờ tiên nhân hay thắp nhang tại đền, chùa miếu mạo có lẽ cũng là 1 trong những giấc chiêm được nhiều người trải nghiệm bởi ấy là nghi thức thân thuộc trong văn hóa phương Đông. Chúng ta thường có dịp thắp … Read More