39 thoughts on “Trích đoạn nguyệt hổ vương

  1. Hai cô gái ví e trai này chạy trối chết luôn,e trai này hát tệ quá?
    Phương Cẩm Ngọc ngày xưa lúa quá?

  2. Giờ mình không nói tới dây đàn hây nhịp nữa mà nói tới giọng ca đi..tuy là không có phòng thu như ca sĩ nhưng hát hây hơn nhiều ca sĩ luôn

  3. https://tse2.mm.bing.net/th?id=OGC.98ce7c28a4961ac271f3172a6bb9836b&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2f3BZRfFaF5r1GhvM76T%2fgiphy.gif&ehk=GZ2d5pBjsoC%2bF445xOruwVU%2bHK6exzCiGMPkMQptl6w%3d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *