45 thoughts on “The Forest #30 – Xây Dựng Đế Chế Chống Zombie Trên Biển

  1. Anh ơi em hay lắm đó , anh làm clip 57 phút mà em coi có 1 giây là xong hay không anh . À mà em 8 tuổi nha anh năm 2018

  2. Coi mờ quá a ơi 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  3. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqaaaaaaaaaaaaaaaaaaasvvvvvvvvvvvvvv…….. But it doesn't even

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *