12 thoughts on “Karaoke vọng cổ NHỚ CHA TRONG MÙA PHƯỢNG ĐỎ – ĐÀO

  1. Chu oi chu hai duc bai vong phia sau anh anh linh bien thuy lenh di con kiem hoa de hac ma khong co thay

  2. Ban don vong co hay nhung ma rap LY SAM THUONG khong cung am nen khi ca dut ly roi vao vong co cau 5 ;a bi dam hoi lien. Cac bac co thay vay hong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *