4 thoughts on “Hoàng Trọng Thụy 2/1/20 | Thời Sự Thế Giới | Tin Tức Hoa Kỳ

  1. Thời sự thế giới Hoàng T Thụy cũng cấp tín tức trung thực và đáng tin 👍👌👍👏👍👍👌

  2. Giáo hoàng Francis đập tay người phụ nữ khi bị kéo lại.
    người đàn bà kia thật cuồng đạo và thô lỗ y như Bọn việt repub cuồng coi Trump như thần thánh.

  3. 👍🏼👏🏻🧧🌸THÂN CHÚC HOÀNG TRỌNG THỤY NHIỀU SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC TRONG GIA ĐÌNH, THĂNG TIẾN TRONG CÔNG VIỆC 🧧👍🏼👏🏻🌸

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *