3 thoughts on “Hình hiệu Chiếc nón kỳ diệu(2000 – 2009) – Trường quay CNKD năm 2003

  1. Đúng là năm cũ. Màn hình máy tính và máy tính nhìn rất cùi
    Lại còn là máy giặt lồng đứng cũ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *