40 thoughts on “(#TTDH5) | Mạc Văn Khoa nổi tiếng sau khi tham gia Thách Thức Danh Hài

  1. Mình rất sợ bị ném đá
    Chắc mọi người hiểu tâm trạng chung của mình và nhân loại đúng ko nào

  2. Thời điểm này nó học du lịch ở cao đẵng du lịch nha trang đay mak … Thấp thoáng nó nỗi như cồn 🤣 hồi đó gặp hoài bít vạy đấm nó phát để h cho nó nhớ mình nhĩ

  3. Vây ma minh cu tưởng ban Mac Van khoa nổi len từ cười xuyên việt ấy chứ. Cong nhận nhung miến hài cua ban ấy hay va duyên dáng thật 💞💕💞👍👍

  4. Soiry nha cac ban.khua này kg biet lai lua hay là lai mouton đây, nguoi ngom gì đen đúa noi chung là qua xâu xì và vô duyên qua chang gióng ai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *