15 thoughts on “Rút xương rắn hổ hành và hổ ngựa @Bẩy Rắn Nguyễn Hoàng

  1. Hổ hành chế biến món ăn sợ thịt nó hôi k bác ơi? Làm thế nào để nó k bị hôi ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *