3 thoughts on “Liên Minh Huyền Thoại | LOL | Tập 1 – Mở Khóa Tướng Đầu Tiên

  1. Cố lên. Nội dung ok r nhưng m nên nói to và rõ ràng hơn. Nghe hơi nhỏ với chưa dõng dạc lắm.:))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *