30 thoughts on “Kỹ thuật nuôi rắn hổ hành hiệu quả cao

  1. Rắn này cho hỏi ngoài bắc có phải hổ mang chì ko tối soi đèn vào người nó ánh màu ánh kim phải ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *