5 thoughts on “HƯỚNG DẪN SỬA LỖI ĐẾ CHẾ (AOE)TRÊN WIN 10

  1. Từ (1-9) + Space (ALT + 1-9): mình muốn đổi cách gọi đạo từ (ALT + 1-9) sang (1-9) + Space hì ntn bạn ơi ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *