17 thoughts on “Giúp Đỡ Dân Làng Bắt Rắn Ngoài Cánh Đồng Hoang Em Mẩy Ra Tay Bắt Rắn Và Cái Kết

  1. Adù mặc quay ngắn như vật ko sợ rắn nó chui vào sao ta..chân nhìn như chân bò vậy ấy..nhìn thôi thấy tham wa mấy bác ơi..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *