32 thoughts on “Gió Say Gặp Ngay Best Yasuo Thách Đấu – Liên Minh Huyền Thoại

  1. Mốt có gì rủ ae của anh làm mấy cái thử thách đồ đi, cho cái kênh của anh nó đa dạng vcl ra :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *