"Đế chế hoa cải" của giang hồ đất Cảng hình thành thế nào?[OV Đại Bàng] – Khi giang hồ đất Cảng thường còn sử dụng những món đồ “nguyên thủy” như dao tông, phớ, kiếm hoặc côn để giải quyết ân oán, thì những đại ca giang hồ đất Cảng như Lâm già và Cu Nên đã dùng hàng nóng để khẳng định đẳng cấp giang hồ.

Channel:
Website:
Fanpage:

Nguồn: https://protectworkingfamilies.com/

Xem thêm bài viết khác: https://protectworkingfamilies.com/category/game/

4 thoughts on “"Đế chế hoa cải" của giang hồ đất Cảng hình thành thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *