13 thoughts on “Cùng chơi đế chế – age of empire mobile (giả lập java)

  1. Làm ơn đăng ký kênh đi hơn 2 ngàn lượt xem mà chỉ có 43 lược đăng kí thôi vậy 😭😭😭😭😭😭 !!!!!

  2. Lếu ai muốn giả lập thì tải psp và pspkvm giải lén pspkvm và vào psp tìm pspkvm với một game định giạng jar là được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *