8 thoughts on “Băng Châu – Một Ngày Tàn Chiến Tranh – Thu Âm Trước 1975

  1. Dan trào cảm xúc cám ơn tác giả và mọi người đã cho tôi nghe những dòng nhạc trước 1975

  2. Nhẹ nhàng êm đềm càng nghe càng cảm thấy hay và ý nghĩa.
    Cảm ơn tác giả đã cho tôi được nghe những giọng ca trước năm 1975.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *