20 thoughts on “04 – Hồi ký Chiến tranh bên cạnh tình yêu – Huy Văn Trương

  1. Chà !!! Nghe anh tám đọc tới đoạn đậu tú tài thứ 3 , khiến cho em nao nao trong bụng . Chắc bữa nào rãnh rỗi cũng ráng tìm chổ thi tú tài lần nữa xem thử có đậu không đây .🤣🤣🤣🤣🤣 chúc anh Tám sức khỏe dồi dào

  2. Người ta nói con gái trưởng thành mau hơn con trai, cô Dung gọi Quân Sữa đúng y boong, cô Dung thật là mature, có ông anh hai thiệt là chịu chơi galăng, .. người xưa mới 18-20 tuổi mà lanh thiệt 👍😎😂

  3. Cám ơn Chú 8 thân mến & tác giả rất nhiều. Tiếp nữa đi Chú 8 ơiiiiiiiiii. 👍💖💝💗💞

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *