XEM THU PHỤC CẶP RẮN HỔ MÂY KHỔNG LỒ Ở NÚI CẤM ĐEM THẢ VỀ RỪNG/giant snakeMến chào các bạn hôm 30/05/2019 Bên UBND tỉnh cũng như kiểm lâm có quyết định vô cùng quan trọng đối với cặp rắn hổ mây khổng lồ bắt được tại núi cấm và nhốt nuôi tại đồi Tức Dụp là thả về Rừng Quốc Gia Nam Các Tiên Đồng Nai sinh sống, mời các bạn cùng xem!

Nguồn: https://protectworkingfamilies.com/

Xem thêm bài viết khác: https://protectworkingfamilies.com/category/dong-vat/

26 thoughts on “XEM THU PHỤC CẶP RẮN HỔ MÂY KHỔNG LỒ Ở NÚI CẤM ĐEM THẢ VỀ RỪNG/giant snake

  1. Mình sợ thả về rừg các vị KIỂM LÂM LẠI THỊT CẶP RẮN ĐÓ MẤT BỞI VÌ KIỂM LÂM KÔ NÊN TIN TƯỞNG CÁC VỊ ÀH

  2. Nếu mà kô thể thả cặp rắn đó về rừng nhanh mình sợ cặp rắn đó sẽ kô sống đk bao lâu bởi vì thời gian bắt đk cặp rắn đó cả 2kon rắn đo kô chịu ăn gì cả nếu cứ nhịn đói nv mình sợ nó sẽ chết mất

  3. Nhìn tội nghiệp cặp rắn kia quá nhìn nó rất buồn. Mọi người có tin rắn cũng biết buồn cơ đây giờ cặp rắn đó đk thả về rừng rồi hy vọng nó sẽ xinh tồn lâu đời

  4. Mang rắn thả về rừng chỉ sợ các tay chuyên săn bắt rắn mất lương tâm lại săn bắt 2kon rắn đó mà thôi mọi người àh. Bởi vì lúc quay cảnh 2kon rắn đó mình thấy kon rắn đó rất buồn nhìn vẻ mặt buồn ỉu sìu ý

  5. Các xếp nghe tin có cặp rắn hổ mây quý hiếm, giờ tính ra số lượng cá thể rắn hổ mây đếm trên đầu ngón tay, sở hữu 1 con trong bình rượu thì gần như vip nhất quả đất rồi. Chia buồn cặp rắn đã già rồi vẫn ko yên ổn nổi

  6. Đem thả nó về rừng rồi một thời gian sau cũng có người bắt nó về làm thịt thôi bà con ơi .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *