22 thoughts on “Top 9 cầu thủ Việt Nam là hung thần của người Thái: Số 1 làm tất cả phải bất ngờ

  1. pha lừa qua các hậu vệ và thủ môn đội bạn và hàng triệu dân của công phượng mới đỉnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *