Thời tiết 12h 03/09/2019: ATNĐ còn lại di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc| VTC14VTC14 |Một áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ vào đất liền, còn trên biển, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động và, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 07 giờ ngày mai, 04/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam. Cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Nguồn: https://protectworkingfamilies.com/

Xem thêm bài viết khác: https://protectworkingfamilies.com/category/tin-tuc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *