37 thoughts on “Phim ngắn: Khách Trọ

  1. Cuộc sống là vậy, a làm cả tháng ko bằng xạng háng 1 đêm, nhưng có ai hiểu đc nỗi khổ thể xác của con người đâu

  2. Đào quất dao này lên giá hai' cho cân thâ.n không lại vào quả héo mệt người chuôi viêt không biết có to như chuối tây không lại thôi' không ăn đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *