16 thoughts on “PHI ĐỘI TIÊM KÍCH | Phim hành động chiến tranh 2016 (Thuyết minh)

  1. Tui đang kiếm phim máy bay xuyên không mà làm Môt top máy bay chiến đấu quay về quá khứ phim mỹ

  2. Lồng tiếng phim thì như cc lol tiếng thì nhỏ số và chữ thì quay ngược lại quay rất gần và ngu lồn cứ lồng tiếng

  3. Bộ phim biết sao giờ đây . Ý nghĩa rất rõ ràng là đừng bao giờ phần biệt chũ tộc .. phần biệt TQ đc Rồi ..😊..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *