5 thoughts on “Những pha hài hước trong "Ai là triệu phú "

  1. Đậu, vi-ét là x1+x2=-b/a và x1x2=c/a thì nó phải là toán học chứ. Cái này ở trong phương trình bậc hai mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *