40 thoughts on “English for children With Go Go- Học Tiếng Anh Qua Phim Hoạt Hình Có Phụ Đề- Phần 1

  1. Listening and Speaking English Practice here:
    https://www.youtube.com/watch?v=ZBd9yPucPrg&list=PLO-5-kOT_x3H0gjBZPr5RIHKbo3wHpRgm&t=0s&index=70

  2. Em rất thích phím hoạt hình này. Nó rất hay và còn bổ ích nữa chứ. Vì vậy, ở nhà hay ở lớp em cũng hay xem lắm. Hai em của em cũng thích nó đấy. Em đã đăng kí kênh của họ rồi.😊😃😄😉😃😃😃😃

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *