42 thoughts on “Công chúa ngủ trong rừng chuyện cổ tích hoạt hình phim

  1. Công chúa rất xinh đẹp và rễ thương và hiến hậu các bạn thấy hay thì cho mình một lai nhé 😠

  2. Bà phù thủy sao bà dám Đồng tới công chúa hả như cô ấy cô ấy là một cô gái rất dễ thương và tốt bụng mà

  3. Cái bà bạc bài gì mà bà tiên đọc đó đã làm hại đồ tôi không muốn coi phim này nữa đâu hãy xóa phim này cho tôi ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *