4 thoughts on “CHIẾC NÓN KỲ DIỆU 2015 ĐÃ ĐƯỢC GHÉP THÊM NHẠC KHI QUAY

  1. Cháu đừng đăng nhập tài khoản youtube trên nhiều máy khác nhau quá, cẩn thận youtube tưởng spam xóa kênh đó. Chỉ nên đăng nhập trên 1 hoặc 2 thiết bị cháu dùng thường xuyên thôi nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *