5 thoughts on “[Ai là triệu phú] Ông cụ 78 tuổi rất hài hước ẵm 30 triệu

  1. Cụ đẹp lão quá ak! Cụ làm thơ hay và thâm thuý quá, cháu chúc cụ sống lâu trăm tuổi ạ!! Cụ sống ở Vân Đình, Ứng Hoà, HN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *