23 thoughts on “Thăm bẫy rắn cuối mùa bằng đường thủy. Và cái kết

  1. Thăm bẫy kiểu này, dân SG thích đi du lịch sinh thái như vậy, lại có nước dừa uống nữa..hj

  2. Chuyến thăm bẩy bằng đường thủy quá thú vị hen bạn… quan võ ơi cuốn bẩy líp rắn đâu mà xem hả bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *