22 thoughts on “Cô bé quàng khăn đỏ câu chuyện cổ tích hoạt hình phim

  1. Phim hoạt hình như vậy đúng là hay nhất trong các phim hoạt hình 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  2. Người ta chỉ kể chuyện tóm tắt câu truyện cô bé quàng khăn đỏ mà thôi, vì nếu kể chi tiết quá thì sẽ không đủ thời gian .

  3. 🏕🏕🏕🏕🏕🌎🌏🌍🌐🗺⛰🏝⛱🏝🏖🏕🗻🌋🏞🏟🏛🏗🏘🏙🏚🏠🏡⛪🕋🕌⛩🏢🏣🏤🏥🏦🏧🏨🏩🏪🏫🏬🏭🏯🏰💒🕍🗼🗽🗾⛲⛺🌁🌃🌄🌅🌆🌇🌉⛼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *