7 thoughts on “Chiến tranh Triều tiên 1950 đã bùng nổ như thế nào ?(2)

  1. Mới nghe đoạn đầu là biết chuyện xạo … thời chiến tranh viện trợ vũ khí đạn dượt , lương thực thì nghe còn có lý , viện trợ mấy trăm tấn vàng làm chó gì … xạo ke

  2. Vn và triều tiên có bối cảnh giống nhau nhưng vn đã thống nhất đất nước vì có những người lãnh đạo tài giỏi .

  3. Le contenu du document est détaillé et très intéressant.

    Mais la personne qui lit le document en vietnamien n'est pas à la hauteur. C'est dommage !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *