20 thoughts on “Các phím tắt cơ bản trong Liên minh huyền thoại

  1. Hướng dẫn ngu vãi cả lồn hướng dẫn như kiểu con chó biết ăn cứt con chim biết bay địt tổ cụ mày thằng ngu

  2. Sao giờ mình bấm cách nó không trở về vị trí vs đồ kích hoạt để ở số 2 không kích hoạt được phải làm sao ạ

  3. ae cho hỏi mình cài tất cả niệm nhanh oy mà sao phím 123456 vẫn k bấm dc muốn kích hoạt đồ hoặc cắm mắt mà k dc .ai biết giúp mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *