33 thoughts on “Ai là triệu phú ngày 09/01/2018 | chàng sinh viên 30 điểm trường y

  1. Đm cái thằng Ad nhìn cái tiêu đề là thấy đi mỉa mai nta rồi nta đã giải thích là chưa học tới rồi vậy mà còn bắt bẻ.

  2. Trước đây, bác Lại Văn Sâm dẫn chương trình, minh ko bỏ qua chương trình nào, nhưng bác ấy nghỉ, thì mình it xem luôn

  3. hết người dẫn hay sao mà đưa cái thằng cha này dẫn vậy.méo có lấy một tí cảm tình gì.bảo chi chương trình càng ít người xem

  4. Tốt nghiệp trường y mà câu hỏi về lững vực y mà không trả lời đc kiến thức không kém thì là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *