Ai là triệu phú Powerpoint 2010-Part 2/2Trò chơi ai là triệu phú được làm từ phần mềm powerpoint (2010) phù hợp với các trò chơi sinh hoạt lớp,tập thể,Ngoài giờ lên lớp (NGLL),…
Với âm thanh chính xác (95%) cùng sự hấp dẫn sẽ tạo nên một buổi sinh hoạt thú vị

Nguồn: https://protectworkingfamilies.com/

Xem thêm bài viết khác: https://protectworkingfamilies.com/category/giai-tri/

3 thoughts on “Ai là triệu phú Powerpoint 2010-Part 2/2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *