2 thoughts on “Thanh niên đi thi "Chiếc nón kì diệu" bị G-Dragon nhập.Cover LOSER – BIGBANG Giống đến kinh ngạc!

  1. Đã từng hâm mộ Big Bang đến điên cuồng như anh, nhưng k đủ kiễn nhẫn để học và thuộc phiên âm chuẩn nv. Cảm ơn rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *