33 thoughts on “SỬ KÝ TRUYỀN HÌNH CHIẾN TRANH VIỆT NAM – Tập 1

 1. TQ viện trợ cho bắc việt là có một ý đồ riêng, không phải TQ nó tốt với VN đâu!.

 2. TQ bảo CS bắc việt tạm thời chấp nhận chia đôi đất nước! Hứ! Tôi biết rõ TQ và Mỹ cấu kết với nhau để chia VN ra làm đôi. Mỹ lấy miền nam, TQ lấy miền bắc. Tại sao tôi dám nói như vậy? Sấm của cụ trạng đây: Phiên, Tần hai nước mưa đồ. Tóm thâu nam việt bị Hồ phá tan. Phiên là TQ, Tần là tây tần là Mỹ vậy.

 3. Còn những sức mạnh gan dạ, dũng cảm, bền bỉ dẻo dai, chịu khó v v… Là phụ thôi.

 4. Sức mạnh của VN là mưu trí, tức là thông minh và sức mạnh đoàn kết, hai sức mạnh đó là chủ yếu.

 5. Nga viện trợ vũ khí cho bắc việt mà lại sợ bắc việt đánh mỹ không nổi. Ha ha ha! Nga không biết lịch sử VN, không biết VN là đất địa linh nhơn kiệt, nên Nga sợ viện trợ vũ khí cho bắc việt ưỡn công. Khi quân đội nhân dân VN thắng được Mỹ làm cho Nga nở mặt nở mài.

 6. Hai danh từ không được dùng: một là gọi VN CH là chánh quyền. Không phải Chánh. Hai là: Thanh thế. Thanh ở chỗ nào? Cho nên nói VN CH gây Thanh thế. Thanh cái gì. Hãy nói là trượt. Hãy nói là gây khí thế!

 7. Mỹ thua trận ở VN, tại vì mỹ không biết VN là đất địa linh nhơn kiệt. Không biết lịch sử VN, nhưng dù mỹ có biết VN là đất địa linh nhơn kiệt, biết lịch sự VN mỹ cũng xem thường, vì Mỹ nghĩ rằng ta có vũ khí tối tân, còn VN lạc hậu không sản xuất được vũ khí thì VN làm sao đánh thắng nỗi mỹ. Đó là mỹ ỷ mạnh khinh thường VN.

 8. Mỹ nghe như vậy mỹ hoảng sợ, sợ Hồ Chí Minh đắt cử thì mỹ không lấy được miền nam.

 9. Mỹ nó nói bậy như thế để nó cướp nước VN ta. Mỹ và TQ lúc đó cấu kết với nhau để chia VN ra làm đôi, mỹ lấy miền nam, TQ lấy miền bắc. Sấm của cụ trạng: Phiên Tần hai nước mưa đồ. Tóm thâu nam việt bị Hồ phá tan. Phiên là TQ. Tần là tây tần là Mỹ vậy.

 10. Mà cái giúp của Nga và TQ là VN vai mượn, sau khi chiến tranh kết thúc thì VN trả nợ cho TQ và Nga.

 11. Mà Nga và TQ giúp VN là giúp vũ khí, khí tài chớ không phải giúp quân đội.

 12. VN mà thắng được mỹ làm cho thế giới rung chuyển, còn mỹ nhục nhã đối với thế giới.

 13. VN đánh mỹ bằng vũ khí của Nga mà thắng được Pháp và Mỹ thì Nga hoan hỷ bậc nhất. Nếu VN mà thua mỹ thì Nga đau khổ.

 14. Tại sao? Tại vì hai việc: một là Nga không uốn phí tài sản viện trợ cho VN. Hai là vũ khí của Nga thắng nổi vũ khí của mỹ, nên Nga mừng.

 15. Phong trào nào mà bắt được tù binh rồi hành hạ tra tấn dã man thì phong trào đó sẽ thua. Vì không có nhân đạo.

 16. Trên thế giới có hai thằng, một là TQ, hai là mỹ đều muốn làm bá chủ thế giới. Hai thằng này sẽ bị VN đánh tan tành thành nhiều mãnh. Cuối hạ ngươn này.

 17. Mỹ ơi! Tốt chi là thứ bông Hoa. Đến chừng nhụy rã bông Hoa lố cùi.

 18. Mỹ nói chủ nghĩa CS của Nga muốn bành trướng khắp thế giới. Đó là mỹ ganh ghét nói phóng đại, vu oan cho nga. Chính Mỹ mới là kẻ muốn bành trướng làm chủ thế giới.

 19. Hơi những người việt kiều đa bo nước đi và còn có ý định chống phá đất nước việt nam và bọn ba que phản động chúng này.ghe phim tài liệu này cho thấy đúng hay sai.mà tư bo ý định chống phá đất nước việt nam

 20. Câu nói mình đọc được ở đâu nhỉ? Lê Duẩn, một nhân vật lớn của lịch sử Việt Nam. Đánh giá về ông là một công việc lớn và khó, đòi hỏi một tinh thần sử học nghiêm cẩn và dũng cảm.

 21. vậy mà tụi nó nói vì Diệm từ chối Mỹ đem quân vào Việt Nam nên mới bị giết. Hóa ra chính diệm là người kêu Mỹ vào. đúng là 3 que xỏ lá

 22. hay quá ban biên tâp ơi. Sư thât là trên hết. Không có ban bè mãi mãi, không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lơi ích quốc gia là mãi mãi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *