26 thoughts on “Phim ngắn 2019 – Sóng Gió Đất Cảng – P1

  1. Phim như máu lồn.diễn viên cũng như cái máu lồn.tốn 10 phút bố xem phí quá.địt con mẽ bọn tộc xem mau lllllllon

  2. Quá thiếu muối, ý tưởng kém, diễn viên nói quá giả tạo, makeup quá già, đại ca chả có tí chất nào, phim quá thô thiển

  3. Toàn chò vö bâň.xã hôj văn minh nguöi dân sông theo pháp luâț đây laj toàn đüa cái bâň cůa xã hôj lên đây làm gì. Youtuby là kênh chuyên thông .đê boņ này đüa hình ånh vö vâň lên mâț hêť cái văn minh cã hôj .không châp nhâņ đûöç..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *