36 thoughts on “Gặp lỗi game Ulti của Ryze (Liên Minh Huyền Thoại #15)

 1. Hát theo giọng opera <3 chậm thôi
  Ui ,vãi cả lon
  Úi vãi cả lon
  Ui vãi cả lon
  Úi vãi cả lon
  Ui vãi cả lon
  Ú uôi vãi cả lon
  Ù ui vãi cả LOZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *