5 thoughts on “Công Phượng có nên bỏ trời Âu hồi hương thi đấu?

  1. Vô địch Afc champions league. Đéo có cửa đâu. Tao sợ loại cmn từ vòng gửi xe ấy chứ. Cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *