13 thoughts on “THỜI SỰ BIỂN ĐÔNG 29/12/2019|TIN MẬT: TƯỚNG MỸ kế hoạch "ĐÁNH B.O.M" NGẮN CHẶN tàu"XÂM CHIẾM" Đ.LOAN

  1. Tập cận Bình nên cắt tóc đi tu giải quyết đại nạn đất nước hiện nay??? Nếu không thì TQ sẽ bị Trời đất tiêu diệt ???? BCĐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *