34 thoughts on “Rắn hổ mây nửa tấn: Kỳ 9; Đội kiểm lâm phải bỏ chốt vì rắn khổng lồ

  1. Hổ mây( có tên khác là hổ rừng) loài này to lớn nhưng t từng gặp con tầm 10-20kg thôi chứ lớn hơn ch nghe bao dờ

  2. Địt mẹ bộ con “ rắn hổ mây “ + luôn CÁI LỒN của mầy sao nặng dữ vậy ( 500kg ) , con điên ???

  3. mấy bạn không biết đừng nói bậy. rắn to thì 1,2 trăm kg chắc có chứ nữa tấn hơi quá nhưng hổ mây to là có thiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *