Múa Lân 2019 đoàn Barongsai LSR Huỳnh Kim LânĐoàn LSR Huỳnh Kim Lân biểu diễn Múa Lân lên Mai Hoa Thung tại liên hoan Lân Sư Rồng Tân Hiệp Đường Đình Thần Đông Tác lần 4 năm 2019. Đây là một số hình ảnh mình quay lại được trong buổi biểu diễn của đoàn mời các bạn cùng xem.
#mualan #mualan2019

Nguồn: https://protectworkingfamilies.com/

Xem thêm bài viết khác: https://protectworkingfamilies.com/category/dong-vat/

7 thoughts on “Múa Lân 2019 đoàn Barongsai LSR Huỳnh Kim Lân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *