Kinh hoàng khi thăm bẫy rắn dính con Trăn rừng khổng lồ ( phần 2) cận cảnh bắt ra khỏi bẫy#Quânvõ#bẫyrắn# đây là video phần hai bẫy rắn dính Trăn . cận cảnh bắt con Trăn ra khỏi bẫy. Do là Trăn rừng nên nó rất hung dữ . Lúc bắt ra nó quấn người anh Điền mình phải tắt máy quay để phụ ảnh gở nó ra. Mời mọi người xem video nhe.

Nguồn: https://protectworkingfamilies.com/

Xem thêm bài viết khác: https://protectworkingfamilies.com/category/dong-vat/

20 thoughts on “Kinh hoàng khi thăm bẫy rắn dính con Trăn rừng khổng lồ ( phần 2) cận cảnh bắt ra khỏi bẫy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *