2 thoughts on “Chiến tranh mạng (cyber warfare): Kinh hoàng, tuy không đổ máu!

  1. nguyễn phương hùng mầy là thằng già hèn hạ, bọn csvn là vắt chanh bỏ vỏ, khi bọn csvn không dùng đến mạng chó mầy nữa, sẽ có lúc mầy ở VIỆT NAM, bọn csvn đồng chí với mầy sẽ cho dàn dựng tai nạn xe cho mầy tan xác, đáng đời mầy thằng già bắc kỳ chó đẻ, phản bội anh em đồng đội, đâm sau lưng cộng đồng tỵ nạn csvn ở hải ngoại, bắc kỳ phản phúc, qua cầu rút ván, gian manh sảo trá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *