40 thoughts on “Cặp rắn hổ mang bạch tạng quý hiếm giá 100 triệu bị bắt sống

  1. Coi mấy lần có 1 kịch bản cũ diễn hoài ! Rắn nuôi éo có độc! Rắn tự nhiên đố cha dám bắt tay không kiểu đó

  2. Mấy bn ns như đr.rắn nuôi mà sao nhét vô đóng đá v đc.lỡ có thật rồi sao.chưa từng trải nghiệm qa thì câm mồm vào.

  3. Xàm vc, nghe giọng xạo chó, nghĩ Sao rắn Hổ mang bạch tạng mà bắt dễ dàng mà cầm nó còn từ từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *