30 thoughts on “Bố Mày Là Triệu Phú – Ai là triệu phú Chế (feat. Doraemon & SKT T1 Faker)

  1. yêu cầu ae tua đến 2:12 nếu éo muốn bị thằng mon nó chửi đí t con mẹ mày :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *