8 thoughts on “Ba X Bị triệu tập, Nguyễn Thanh Phượng bán tháo tài sản để chạy trốn lò của TBT Nguyễn Phú Trọng

  1. Bọn mày đồ xảo, toàn đưa tin dả .
    Bọn tao tin khi nào đài truyền hình, đài tiếng nói việt nam, đưa tin thì bọn tao mới tin .
    Mày đọc lại bản án nguyễn bắc son thì đã dư thừa, đúng là đô ba que vnch, đồ lưu vong, vong ân bội nghĩa .

  2. Đi bằng đường biển là an toàn nhất chú nguyễn tấn dũng ơi.thời gian không còn kịp nữa rồi..Chúc chú và gđ thoát khỏi Rạch giá bình an. .🍀🍀🍀

  3. Mỏ bô xít Tây Nguyên và photmosa mới nguy hiểm còn cái Mobiphone chỉ vì tiền chứ không nguy hiểm bằng OK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *