3 thoughts on “360 Độ Thể Thao Bóng Đá I Messi "Tịt Ngòi" Barca Hòa Hú Vía Real

  1. lúc người ta ghi bàn thì nói hay đốt người ta không như bò mới thật điện mẹ nó mấy cái thằng này toàn đưa nói những từ linh ta linh tinh biến mẹ biến mẹ chúng mày đi đừng nói cho em vui lên linh ta linh tinh nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *