8 thoughts on “VTV3 Ai là triệu phú 23/10/2018

  1. Ông MC này dẫn kém! Không tự nhiên nói chuyện giao lưu với người chơi cảm giác bị gượng gạo

  2. Thích anh Hải . Anh rất điềm tĩnh và thông minh. Đôi lúc rất vui tính và lại có tâm từ thiện. Chúc anh nhiều sức khỏe

  3. Sao lại có những người như con bé Lê Thị Bình không biết mà dám tư vấn bậy bạ, chưa nghe qua câu không biết thì dựa cột mà nghe hay sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *