42 thoughts on “Rapunzel câu chuyện cổ tích hoạt hình phim.

  1. Hay quá 🙌👏💖 ngôi chùa này sẽ giúp cho tớ hỏi là cháu bị mụn nhỏ có

  2. 😁😁😁😁🥕😻😻😻😻🍦🍦🍦😍😍😍❤️❤️❤️☃️☃️☃️🌈🌈🌈🤓🤓🤓😍😍😍😀😀😁😁😁😛😛😛🤓🤓🤓💐🌹🏵️🌻🌻🌼🌻🌻🌻😻😻🤓🤓👹👹👹👹💓💓💓💯💯💯

  3. Truyện kể hay quá đ❤️💓💕💖💗💝💞💟❣️💌💐🌸💮🏵️🌹🥀🌺🌻🌼🌷

  4. Đúng là phim có khác tóc mà bê dc con người Sao ko đứt tóc vẫn chỉ là phim có khác nhưng ko Sao phim cũng hay rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *