44 thoughts on “Gấu Vlogs – Ăn Khuya Tâm Sự Chuyện Tán Gái

  1. =)) xưa anh gấu tán nhiều gái z rồi có đau tay ko anh sao ko lấy gì mà tán ấy cho đỡ đau tay :))

  2. Em nói thích ng ta 4 năm đây mà ng ta còn ko chịu😥
    Thương nó muốn chết mà nó không thương mình😣
    Bạn bè đúng thật là nhất nhất😊😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *